Linas och Binas, ekologisk honung, äpplen och äppelmust från Kivik och Linderö åsen.

Vad är KRAV-biodling?

 

-Endast honung som producerats under KRAV-kontrollerade förhållanden får kallas ekologisk.

-Inga kemiska bekämpningsmedel får användas. Varroa destructur är ett kvalster som finns hos nästan alla bin. Det måste bekämpas årligen för att inte bisamhället ska gå under. Vanligtvis används kemiska bekämpningsmedel vilket man sedan kan hitta rester av i både vax och honung. I ekologisk biodling används istället bland annat myrsyra och oxalsyra.

Fodring sker med ekologisk honung eller med ekologiskt socker.

-Minst 50% av pollen och nektardraget ska komma från ekologiska odlingar, vilda växter och skog eller odlingar som sköts med metoder som ger liten miljöpåverkan.

Detta går till stor del att påverka genom val av uppställningsplatser. Bin flyger sällan längre än tre kilometer.

-Minst 50% av materialet i bikupan ska vara av naturligt ursprung

-Vaxet måste särbehandlas. En biodlare som går över till ekologisk biodling måste byta ut allt vax i bikuporna mot ekologiskt vax. Vaxet måste i fortsättningen särbehandlas för att fortsätta vara fritt från kemiska bekämpningsmedel.

-Ingen kemisk bekämpning är tillåten utanför bikuporna. Ibland får biodlaren problem med myror som vill ta binas mat. ”Myrr” och andra insektsdödande preparat är ej tillåtna inom ekologisk biodling.

På jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om reglerna för ekologisk biodling.

KRAV-biodling
Bin med pollenbyxor
KRAV